Çǝrşǝnbǝ, 29 Mart 2017
14:48:50

Xidmətlər

"Memarlıq, İnşaat və Dizayn" İctimai Birliyin xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

1. Memarlıq, inşaat, dizayn sahəsində məsləhət;

2. Təlimlər;

3. Sərgilərin təşkili;

4. Beynəlxalq konfrans və seminarların təşkili;

5. Məqalə və topluların təşkili;

6. Memarlıq, inşaat və dizayn layihələndirməsinin təşkili;

7. Müsabiqələrin təşkili;

8. Memarlıq, inşaat və dizayn sahəsində kadr təminatı.