Cümǝ, 15 Dekabr 2017
10:54:22

Struktur

“Memarlıq, İnşaat və Dizayn” İctimai Birliyin (MİDİB) ali orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağrılan Ümumi Yığıncaqdır.

MİDİB-in fəaliyyətinə cari rəhbərliyi icra orqanı həyata keçirir. İcra orqanı birliyin idarə heyətinin sədrindən, icraçı direktordan, onun müavinlərindən, katiblikdən və digər vəzifəli şəxslərdən ibarət olan idarə heyətidir.

MİDİB-in Nəzarət Təftiş Komissiyasının (NTK) tərkibi komissiyanın sədrindən və üzvlərindən ibarətdir.

NTK, birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin nizamnaməyə uyğun olması, habelə birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir.

 

MİDİB-in təşkilati strukturu aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir: