Cümǝ axşamı, 19 Oktyabr 2017
08:16:37

Standart və normativ sənədlər

Standartlar və normativ sənədlər barədə aşağıdakı linkdən faydalanmaq olar:

1. Standartlar...

2. Normativ sənədlərin siyahısı...

3. Normativlər...

4. Tikinti üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusu...

 

Beynəlxalq standartlar barədə faydalı linklər:

1. ISO

 

2. TSE